1. kedja

  kedja, maskinelement för kraft- och rörelseöverföring sammansatt av ledade länkar (vanligen metallplattor) och rörlig i ett plan.
 2. kedja

  kedja, transportörkedja, anordning som används i utrustningar för materialhantering och som förekommer ledad i ett eller två plan.
 3. kedja

  kedja,nyckelkedja, urkedja, anordning med länkar av styv tråd och böjlig i flera plan.
 4. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 5. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 6. polymer

  polymer, syntetiskt eller naturligt, oftast organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler.

 7. antikropp

  antikropp, immunglobulin, protein som produceras av kroppens immunförsvar och som har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener.
 8. replikation

  replikation, duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
 9. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 10. L-kedja

  L-kedja, benämning på den mindre polypeptidkedjan i det par av sådana kedjor som utgör grundstommen hos en immunglobulinmolekyl.