1. kik

  kik, den rörliga delen i en kikkran.
 2. kikkran

  kikkran, avstängningsanordning för vätskeledningar.
 3. kikärt

  kikärt, garbanzoärt, garbanzoböna, Cicer arietinum, art i familjen ärtväxter.
 4. kikbär

  kikbär, gallbildning på enbuskar förorsakad av engallmygga (ger s.k. stort kikbär) eller den närbesläktade arten Oligotrophus panteli (ger s.k. litet kikbär).
 5. kikare

  kikare, optiskt instrument som ger en förstorad bild av avlägsna föremål.
 6. kikarsynfält

  kikarsynfält, tunnelseende, medicinsk term, koncentrisk inskränkning av ögats synfält med kvarvarande syn i synfältets centrum.
 7. kikuyu

  kikuyu, folk i centrala Kenya; deras antal uppgår till 6,8 miljoner.
 8. Kikaren

  Kikaren, Telescopium, föga framträdande stjärnbild på södra stjärnhimlen, ej synlig från Sverige.
 9. kikarsikte

  kikarsikte, riktmedel som utnyttjas vid användning av gevär, granatkastare och artilleripjäser samt vissa vinkelmätningsinstrument.
 10. kikhosta

  kikhosta, pertussis, infektionssjukdom hos människa som orsakas av bakterien Bordetella pertussis.