1. klokrypare

  klokrypare, Pseudoscorpiones , ordning spindeldjur som har världsvid utbredning och omfattar ca 3 000 arter, varav 20 hittills är kända från Sverige.
 2. klok gubbe

  klok gubbe och klok gumma, populära benämningar på utövare av traditionell folklig läkekonst, botare.
 3. klokoppling

  klokoppling, axelkoppling där två kopplingshalvor med ”klor” passar i varandra och därigenom överför rotationsrörelse mellan två roterande delar.
 4. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 5. Athena

  Athena, ofta kallad Pallas Athena, grekisk krigsgudinna och beskyddare av hantverk och konst, av romarna identifierad med Minerva.
 6. kategoriskt imperativ

  kategoriskt imperativ, filosofiskt begrepp; ovillkorligt bindande imperativ (befallningssats), utan hänsyn till något ändamål eller liknande.
 7. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 8. utopi

  utopi, litterär genre som beskriver en idealstat.
 9. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.
 10. Jonathan Swift

  Swift [swift], Jonathan, född 30 november 1667, död 19 oktober 1745, brittisk författare.