1. extrusiv bergart

  extrusiv bergart, annat namn på effusiv bergart.
 2. detrusor

  detrusor (nylatin, av latin detrudo ’knuffa’, ’driva ned’), detrusormuskel, muskel i urinblåsans vägg som drar ihop blåsan så att urinen töms ut genom urinröret.
 3. extrusion

  extrusion, process som innebär utgjutande av en trögflytande lava (magma) ur en vulkankrater eller markspricka; även benämning på en sålunda bildad bergartsmassa.
 4. extruder

  extruder, strängsprutningsmaskin, maskin för kontinuerlig formning av sträng, slang, rör, profil, folie eller skivor av olika material och råvaror.
 5. gökar

  gökar, Cuculidae, den enda familjen i ordningen gökfåglar.
 6. maratonlöpning

  maratonlöpning, långdistanslöpning på företrädesvis vägar och gator.

 7. nudging

  nudging, puffningbeteendevetenskaplig metod för att leda människor i en annan riktning än den de annars skulle ha tagit.

 8. extrusom

  extrusom, membranavgränsad, utskjutbar struktur som förekommer i cytoplasmans yttre del hos frilevande encelliga organismer, särskilt ciliater.
 9. jordkrypning

  jordkrypning, långsamma markrörelser i jordtäckets ytskikt utför sluttningar.
 10. sjö

  sjö, insjö, större, mer eller mindre permanent vattensamling i en naturlig sänka i jordytan.