1. koagulera

  koagulera, fällas ut i fast, olöslig form i vätska; (speciellt om blod) levra sig.
 2. gummi

  gummi, polymert elastiskt material, hos vilket mer än 500 procent töjbarhet uppnåtts genom vulkning.
 3. blodplasma

  blodplasma, plasma, den svagt gulfärgade vätska som tillsammans med blodkropparna utgör blodet.
 4. slidkrans

  slidkrans, mödomshinna, hymen, slemhinneveck som utgår från slidmynningens bakre kant och som delvis täcker slidöppningen.
 5. endotel

  endotel, sammanhängande cellskikt som bekläder blodkärlens, lymfsystemets och hjärtats insida.
 6. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 7. rökning

  rökning, behandling av livsmedel med rök, en av de äldsta metoderna att förlänga hållbarheten.
 8. bakning

  bakning, framställning av bröd.
 9. gel

  gel, lösning som stelnat till en elastisk halvfast massa.
 10. kasein

  kasein, ostämne, det dominerande proteinet i mjölk.