1. kocker

  kocker (nylat. cocci, pluralis av coccus, av grekiska kokkos ’frö’ (bl.a. senapskorn) beroende på den yttre likheten), benämning på kulformiga bakterier.
 2. Martin Koch

  Koch, Martin, född 23 december 1882, död 22 juni 1940, författare.
 3. kock

  kock, person som lagar mat, vanligen i storkök.
 4. Ilse Koch

  Koch, Ilse, 1906–67, tysk lägerövervakare i Buchenwald.
 5. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 6. Karin Kock

  Kock, Karin, 1891–1976, nationalekonom och politiker, statsråd 1947–50, överdirektör och chef för Statistiska centralbyrån 1950–57.
 7. regeringen

  regeringen, Sveriges högsta verkställande myndighet, kollektivet av statsråd under statsministerns ledning.

 8. Robert Koch

  Koch, Robert, 1843–1910, tysk läkare och bakteriolog, professor i hygien vid Berlins universitet från 1885.
 9. gramnegativa kocker

  gramnegativa kocker, gemensamt namn på gramnegativa bakterier med klotformigt utseende.
 10. Jørgen Kock

  Kock, Jørgen, 1487–1556, borgmästare och myntmästare i Malmö, född sannolikt i Westfalen.