1. stämplingsteori

  stämplingsteori, socialpsykologisk teori som behandlar sambandet mellan avvikande beteende och det omgivande samhällets reaktion.
 2. ortodox judendom

  ortodox judendom, riktningar som håller fast vid traditionell judisk lära (ortodoxi), i regel även levnadssätt (ortopraxi).
 3. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag, den lag som antogs på riksdagen 1734, stadfästes av kung Fredrik I 23 januari 1736 och trädde i kraft 1 september 1736.

 4. ikon

  ikon, en helig bild i den ortodoxa kyrkan.
 5. graffiti

  graffiti kan utgöras av text, bild eller bådadera, ristat, skrivet eller målat, oftast olovligen på offentliga platser eller annans egendom för att dekorera eller för att uttrycka åsikter och känslor.
 6. ekvilibrium

  ekvilibrium, jämvikt, balans; term använd av filosofen John Rawls i uttrycket reflektivt ekvilibrium för ett visst kriterium på etiska eller logiska reglers riktighet.
 7. franskklassicism

  franskklassicism, i icke-fransk litteraturhistoria använd beteckning för en strömning i fransk 1600-talslitteratur.
 8. Abhidhammapitaka

  Abhidhammapitaka, Abhidhamma Piṭaka (pali), den tredje av de ”tre korgarna”, theravadabuddhismens kanoniska text.
 9. Fredrik I

  Fredrik I, född i Kassel 28 april 1676 (nya stilen), död 25 mars 1751 (gamla stilen), kung av Sverige 1720–51.

 10. japansk filosofi

  japansk filosofi. Den japanska filosofin har, liksom den japanska kulturen överhuvudtaget, stått under starkt inflytande från Kina.