1. kokabuske

  kokabuske, Erythroxylum coca, art i familjen kokaväxter.

 2. kokain

  kokain, bensoylmetylekgonin, C17H21NO4, centralstimulerande alkaloid som framställs ur den sydamerikanska kokabuskens blad (se kokabuske).

 3. droger

  droger, substanser med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull.

 4. Medellínkartellen

  Medellínkartellen, löst sammansatt syndikat av kriminella familjer från Medellín i Colombia, upplöst 1993.
 5. koka

  koka, coca, benämning på kokabuskens blad använda som stimulantia.

 6. narkotikapolitik

  narkotikapolitik, samhällets åtgärder mot spridning av narkotika och narkotikamissbruk.

 7. coca

  coca, benämning på kokabuskens blad använda som drog.

 8. njutningsmedel

  njutningsmedel, ämne som vid användning ger njutning och tillfredsställelse.

 9. kokaväxter

  kokaväxter, Erythroxylaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 260 arter träd och buskar hemmahörande i tropiska och subtropiska trakter över hela jorden men med tyngdpunkten i Sydamerika.
 10. Erythroxylum

  Erythroxylum, det vetenskapliga namnet på ett släkte kokaväxter med ca 250 arter träd och buskar i alla tropiska områden men särskilt i tropiska Amerika och på Madagaskar.