1. koks

  koks, kox, bränsle som framställs genom pyrolys av stenkol varvid metan och andra kolväten avgår.
 2. koka

  koka, coca, benämning på kokabuskens blad använda som stimulantia.

 3. druvfläder

  druvfläder, druvhyll, Sambucus racemosa, art i familjen desmeknoppsväxter.
 4. banan

  banan, Musa Dessertbanan-Gruppen, odlade sorter med sötsmakande frukter i växtfamiljen bananväxter.
 5. kokare

  kokare, som teknisk term i sin vidaste och äldsta betydelse synonymt med värmeväxlare.
 6. maniok

  maniok, kassava, Manihot esculenta (synonym M. utilissima), art i familjen törelväxter.

 7. isotoper

  isotoper, atomer av samma grundämne men med olika (atom)massa.
 8. öl

  öl, alkoholdryck framställd av mältad säd (oftast korn), humle, vatten och jäst (se bryggeriteknik).
 9. rödbeta

  rödbeta, Beta vulgaris Rödbeta-gruppen, sortgrupp av arten beta i familjen amarantväxter.
 10. te

  te, Camellia sinensis (syn. Thea sinensis), art i familjen teväxter och den dryck som lagas av teblad och kokande vatten.