1. kollagen

  kollagen, ursprungligen sammanfattande benämning på den dominerande fiberkomponenten i bindväv.
 2. kolloidosmotiskt tryck

  kolloidosmotiskt tryck, det tryck som utövas på ett membran som förhindrar passagen av kolloidala partiklar i en lösning men släpper igenom det rena lösningsmedlet.
 3. kollision

  kollision, växelverkan mellan två kroppar som vanligen sker under kort tid och med stora krafter; se stöt.
 4. kollusion

  kollusion, inom processrätten att en part på något sätt försvårar utredningen i ett mål genom att exempelvis förstöra bevis eller påverka vittnen att avge tillrättalagda vittnesmål.
 5. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 6. kollektivisering

  kollektivisering, överförande av produktionsmedel från enskilt till gemensamt eller allmänt ägande.
 7. kollektivism

  kollektivism, åskådning som sätter de gemensamma intressena före de enskilda individernas.
 8. kollergång

  kollergång, en typ av krossmaskin där två valsar eller hjul förbundna med varandra roterar runt en vertikal axel.
 9. kollimatör

  kollimatör, riktmedel som förr användes i stället för kikarsikte i artilleriets riktinstrument.
 10. kollation

  kollation, kollationering , kontrolläsning av en avskrift mot originalet.