1. kratt

  kratt, sydsvenskt, troligen ursprungligen danskt ord för busksnår, särskilt av lövträdsarter, t.ex. ek, som under gynnsammare betingelser skulle kunna bilda skog.
 2. nyodling

  nyodling, uppodling av oplöjd ängs- eller skogsmark, vanligen med avsikt att överföra sådan mark till åker.
 3. kratta

  kratta, gammalt handredskap främst för trädgårdsbruk.
 4. dressning

  dressning (av engelska dressing), tillförande av grövre material som sand eller barkkompost i det översta markskiktet i gräsmattor, främst sådana med hög halt av lera eller mull.
 5. Ryoanji

  Ryoanji, Ryōanji, zenbuddhistiskt tempel i Kyoto i Japan.
 6. rime riche

  rime riche, utökad ljudlikhet mellan två ord.
 7. musslor

  musslor, Bivalvia, klass blötdjur med ca 15 000 nu levande arter i sött, bräckt eller salt vatten.
 8. Japan

  Japan, stat i östra Asien.