1. Kroatien

  Kroatien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 2. kroatiska

  kroatiska, sydslaviskt språk talat av ca 4 miljoner invånare i Kroatien, men även av 1 miljon talare utanför landet, främst i f.d. Jugoslavien.
 3. kroatiska viner

  kroatiska viner har funnits sedan romartiden.
 4. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 5. kroater

  kroater, kroatiska hrvati, sydslaviskt folk vars slaviska förfäder invandrade till dagens Kroatien antagligen under 500-talet.
 6. kroatoserbiska

  kroatoserbiska, tidigare alternativ benämning på serbokroatiska.
 7. Kroatiska Riksförbundet

  Kroatiska Riksförbundet, organisation för kroaterna i Sverige, grundad 1978.
 8. slaver

  slaver, samlingsbenämning på folk som talar slaviska språk.
 9. etnisk rensning

  etnisk rensning, tvångsmässig fördrivning av en befolkningsgrupp från ett geografiskt område.
 10. panslavism

  panslavism, idéströmning som betonar de slaviska folkens kulturella och ibland även politiska samhörighet.