1. krockkudde

  krockkudde, säkerhetssystem för förare och passagerare i fordon.
 2. krocket

  krocket, ett utomhussällskapsspel i vilket man med en träklubba slår ett träklot genom ett antal metallbågar (6–9 st.) och mot pinnar, i en förutbestämd ordningsföljd.
 3. offentlighetsprincipen

  offentlighetsprincipen, grundläggande princip för svensk rättskipning och offentlig förvaltning.
 4. krocksäkerhet

  krocksäkerhet, passiv säkerhet , skadeförebyggande säkerhet, ett fordons förmåga att minimera personskadorna vid en trafikolycka.
 5. dimensionering

  dimensionering, fastställande av de dimensioner eller den kapacitet som en byggnads- eller maskindel, en väg eller ett kommunikationsmedel bör ha med hänsyn till givna normer och ställda krav.
 6. Mats Berggren

  Berggren, Mats, född 1957, författare.

 7. New Horizons

  New Horizons, amerikansk rymdsond för utforskning av Pluto och andra objekt i Kuiperbältet.

 8. VR-glasögon

  VR-glasögon, virtual reality-glasögondatorbaserad enhet som monteras framför ögonen och möjliggör en tredimensionell upplevelse av omgivningen med bild och ljud, så kallad virtuell verklighet.

 9. personuppgiftslagen

  personuppgiftslagen, PUL, lag vars syfte var att skydda den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter, 2018 ersatt av dataskyddsförordningen.

 10. Bengt Bratt

  Bratt, Bengt, född 1937, dramatiker; jämför släktartikel Bratt.