1. kupera

  kupera, medicinsk term: förhindra att en sjukdom bryter ut eller avbryta ett sjukdomsförlopp.
 2. kupera

  kupera, stympa öron eller svans på djur; se kupering.
 3. kupera

  kupera, ”ta av” ett eller flera av de översta korten i en blandad kortlek samt lägga återstoden ovanpå, varigenom man försvårar eventuella försök från ”givens” sida att styra kortens fördelning.
 4. Pennsylvania

  Pennsylvania, förkortat PA, delstat i nordöstra USA.

 5. tina

  tina, passivt fiskeredskap med en eller flera trattformiga öppningar och ofta försett med bete.
 6. San Francisco

  San Francisco, stad i delstaten Kalifornien, USA; 864 800 invånare (2016), i storstadsområdet 4,7 miljoner invånare.

 7. Istanbul

  Istanbul, turkiska İstanbul, till 1926 Konstantinopel, stad i nordvästra Turkiet; 14 miljoner invånare (2015).
 8. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 9. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.
 10. Valbo härad

  Valbo härad i sydvästra Dalsland är en kuperad skogs- och bergsbygd kring Valboån.