1. Kyrkornas Världsråd

  Kyrkornas Världsråd, KV, engelska World Council of Churches, WCC, ett gemensamt organ för vissa ortodoxa, orientaliska och protestantiska kyrkor.

 2. ortodoxa kyrkor

  ortodoxa kyrkor, kyrkor särskilt i Östeuropa med ursprung i östra medelhavsområdet under de första århundradena e.Kr.
 3. kyrka

  kyrka. Ordet kyrka har motsvarigheter i andra germanska språk: tyska Kirche, engelska Church. De romanska språken har i stället efterbildat grekiska ekklēsia ’församling’, latinska ecclesia, franska église).
 4. protestantiska kyrkor

  protestantiska kyrkor, kyrkor i Europa som är framsprungna ur 1500-talets reformationsrörelser.

 5. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, religiöst samfund grundat av Joseph Smith 1830 i USA.

 6. kyrka

  kyrka, kyrkobyggnad, byggnad för den kristna gudstjänsten.
 7. orientaliska kyrkor

  orientaliska kyrkor, österländska kyrkor, österländskt ortodoxa kyrkor, de regionalkyrkor som under 400–600-talen skilde sig från den bysantinska rikskyrkan och har bevarat sin identitet intill nutiden.
 8. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 9. reformerta kyrkor

  reformerta kyrkor, kyrkor som fått sin prägel av Jean Calvin och hans reformation i Genève.

 10. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.