1. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 2. oljeutsläpp

  oljeutsläpp, oljespill, i dagligt tal en större eller mindre mängd olja, vanligtvis mineralolja, som läckt ut i vatten eller på mark.
 3. CIA

  CIA, Central Intelligence Agency, den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten.

 4. stroke

  stroke, slaganfall, sammanfattande benämning på en grupp av vanligen akut insättande sjukdomar som beror på förändringar i blodkärlen i respektive till hjärnan, ibland också på förändringar i hjärtat.
 5. sars

  sars, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome (engelska), svår akut respiratorisk sjukdom, form av smittsam infektiös lunginflammation.

 6. visselblåsare

  visselblåsare, engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.

 7. ödem

  ödem, onormal ansamling av vätska i kroppen.
 8. karljohan

  karljohan, stensopp, Boletus edulis, art i basidsvampsordningen Boletales.
 9. värmesystem

  värmesystem, system i byggnad som svarar för värmning av rummen och av tappvarmvatten.
 10. jäsning

  jäsning, deghävning, jäsmedelsorsakad expansion av deg eller kaksmet.