1. glaciär

  glaciär, ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd och som har bildats genom anhopning och omvandling av snö.
 2. långsamhet

  långsamhet, som fysikalisk storhet kvoten av tid och väglängd, dvs. inverterad hastighet.
 3. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen, benämning på börskraschen i New York som inleddes ”den svarta torsdagen” 24 oktober 1929 då fallande aktiekurser utlöste säljpanik.

 4. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 5. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 6. sköldpaddor

  sköldpaddor, Chelonia, syn. Testudines, ordning kräldjur med ca 260 nutida arter fördelade på de två underordningarna vändhalssköldpaddor och gömhalssköldpaddor.
 7. glykemiskt index

  glykemiskt index, glukemiskt index, GI, sätt att jämföra kolhydratinnehållande livsmedel efter deras blodsockerhöjande effekt.
 8. sengångare

  sengångare, två familjer trögdjur: tretåiga sengångare ( Bradypodidae) och tvåtåiga sengångare ( Choloepidae) med totalt sex arter i skogar i Central- och Sydamerika.
 9. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 10. vit dvärgstjärna

  vit dvärgstjärna, vit dvärg, kompakt stjärnrest som utgör slutstadiet i lättare stjärnors utveckling.