1. lös sak

  lös sak, lösöre, föremål som utgör lös egendom.
 2. lös egendom

  lös egendom, egendom som inte är fast egendom och för vilken särskilda rättsregler gäller.
 3. löslighet

  löslighet, term i kemin.
 4. lösöre

  lösöre, detsamma som lös sak.
 5. lösningsmedel

  lösningsmedel, sammanfattande benämning på ämnen som kan lösa andra ämnen.
 6. lösning

  lösning, en homogen, fast, flytande eller gasformig fas som innehåller två eller flera komponenter.
 7. lösen

  lösen, löseskilling, det belopp som ska erläggas när någon utövar sin rättighet att förvärva egendom av annan (se lösningsrätt) eller få ut handlingar från offentlig myndighet.
 8. lösenord

  lösenord, i datorsammanhang en kombination av tecken som används tillsammans med ett användarnamn för att identifiera sig (logga in) på och få tillgång till ett datornät, webbsida eller datorprogram.
 9. lösgom

  lösgom, föråldrad benämning på avtagbar tandprotes.
 10. lös ammunition

  lös ammunition, ammunition där den skarpa patronens metallkula ersatts med en kula av trä eller plast.