1. -lösa

  -lösa, ortnamnsefterled som i Sverige finns i Skåne, i Småland (främst Kalmartrakten) och på Öland, på Gotland, i Östergötland, Södermanland och Uppland, dessutom i Halland och Västergötland.
 2. lös ammunition

  lös ammunition, ammunition där den skarpa patronens metallkula ersatts med en kula av trä eller plast.
 3. löslighet

  löslighet, term i kemin.
 4. lösen

  lösen, löseskilling, det belopp som ska erläggas när någon utövar sin rättighet att förvärva egendom av annan (se lösningsrätt) eller få ut handlingar från offentlig myndighet.
 5. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 6. lös sak

  lös sak, lösöre, föremål som utgör lös egendom.
 7. lös egendom

  lös egendom, egendom som inte är fast egendom och för vilken särskilda rättsregler gäller.
 8. emulsion

  emulsion, dispersion av en vätska i en annan.
 9. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 10. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.