1. löslighet

  löslighet, term i kemin.
 2. lösen

  lösen, löseskilling, det belopp som ska erläggas när någon utövar sin rättighet att förvärva egendom av annan (se lösningsrätt) eller få ut handlingar från offentlig myndighet.
 3. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 4. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 5. emulsion

  emulsion, dispersion av en vätska i en annan.
 6. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 7. Älvsborgs lösen

  Älvsborgs lösen, benämning på de lösesummor som Sverige enligt frederna med Danmark 1570 och 1613 skulle betala för att återfå rikets enda hamnstad och främsta befästning vid Västerhavet.

 8. lös sak

  lös sak, lösöre, föremål som utgör lös egendom.
 9. lös egendom

  lös egendom, egendom som inte är fast egendom och för vilken särskilda rättsregler gäller.
 10. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).