1. löv

  löv, blad hos lövträden.
 2. -löv

  -löv, ortnamnsefterled som representerar en av de äldsta svenska bebyggelsenamnstyperna.
 3. Fredrique Löven

  Löven, Fredrique, skådespelerska, se Fredrica Löf.
 4. kantarell

  kantarell, Cantharellus cibarius, art i basidsvampsordningen Cantharellales.
 5. nattsmyg

  nattsmyg, silverfisk, sockergäst, siller, Lepisma saccharina, art i insektsordningen silverborstsvansar.
 6. larvborstsvansar

  larvborstsvansar, Diplura, ordning urinsekter som har världsvid utbredning och omfattar ca 800 kända arter, de flesta i varma trakter.
 7. asp

  asp, Populus tremula, art i familjen videväxter.
 8. träd

  träd, inom matematik, databehandling m.m., en typ av graf som ofta ger en naturlig avbildning av strukturella samband.
 9. sympetal

  sympetal, detsamma som sambladig.
 10. bokväxter

  bokväxter, Fagaceae, en tvåhjärtbladig växtfamilj i tempererade och tropiska skogar över hela jorden; i de förra är bokväxterna ofta dominerande.