1. överdetermination

    överdetermination, filosofisk term som används när en händelses inträffande är bestämt av två faktorer som var för sig hade varit tillräckliga för att framkalla händelsen.
  2. lada

    lada, byggnad eller del av byggnad för förvaring av otröskad säd (sädeslada, kornlada), hö (hölada), halm och andra produkter från åkern.
  3. slåtter

    slåtter, skörd av vallväxter till hö som föda för kreatur.