1. Lena Cronqvist

  Cronqvist, Lena, född 31 december 1938, konstnär.
 2. blockeringsoscillator

  blockeringsoscillator (engelska relaxation oscillator), generator som arbetar genom uppladdning av en kondensator till en bestämd tröskelspänning, varefter den laddas ur till en annan tröskelspänning.
 3. laserskrivare

  laserskrivare, utrustning för utskrift från datorer, med en teknik (xerografi) liknande den som finns i kopiatorer.
 4. giftiga djur

  giftiga djur finns inom alla djurgrupper.
 5. ackumulator

  ackumulator, inom elektrotekniken: sekundärbatteri, laddningsbart batteri, t.ex. startbatteriet i en bil.

 6. batteri

  batteri, elektrokemisk strömkälla som innehåller primärceller (se cell), som är förbrukade efter en urladdning, eller sekundärceller, ackumulatorer, som kan laddas igen.
 7. filformat

  filformat, i datorsammanhang representation av information i datorer.

 8. nervimpuls

  nervimpuls, det sammansatta elektrokemiska fenomen i en nervtråd (nervfiber) som följer på signalöverföringen i en synaps.
 9. elektricitet

  elektricitet, fenomen som sammanhänger med anhopning och förflyttning av elektroner.
 10. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.