1. lagen om avtagande avkastning

  lagen om avtagande avkastning, nationalekonomisk term.
 2. IPRED-lagen

  IPRED-lagen, av Intellectual Property Rights Enforcement Directive, nedladdningslagen, fildelningslagen, vardaglig benämning på de lagändringar som trädde i kraft 1 april 2009 och som syftar till att göra det lättare att ingripa mot olaglig fildelning.

 3. lagen om anställningsskydd

  lagen om anställningsskydd, se LAS.
 4. EU-lagen

  EU-lagen, benämning på lagen med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
 5. FRA-lagen

  FRA-lagen, vardagligt namn på en rad lagändringar samt en nyinstiftad lag 2009 gällande Försvarets Radioanstalts möjligheter att utföra avlyssning.
 6. lagen om eget boende

  lagen om eget boende, ebolagen, bestämmelser om bistånd och boende för asylsökande med flera.

 7. radio- och TV-lagen

  radio- och TV-lagen, lag från 2010 som innehåller bestämmelser om TV-sändningar, beställ-TV, sökbar text-TV och ljudradiosändningar, senast förändrad 2019.

 8. lag

  lag. Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen.
 9. Newtons lagar

  Newtons lagar, tre grundläggande lagar eller axiom i ”Principia” som utgör grundvalen för Newtons mekanik: tröghetslagen, accelerationslagen och lagen om verkan och återverkan; se dynamik.
 10. Mendels lagar

  Mendels lagar, de regler för nedärvningen som Mendel år 1865 formulerade från sina korsningsexperiment med ärter (se genetik) och som kom att bilda grunden för den tidiga ärftlighetsforskningen.