1. Lagrangepunkt

  Lagrangepunkt, jämviktspunkt i trekropparsproblemet.
 2. Lagrange-multiplikator

  Lagrange-multiplikator, matematiskt hjälpmedel för lösning av extremvärdesproblem med bivillkor.
 3. Lagrange-koordinater

  Lagrange-koordinater (efter Joseph Louis Lagrange), materiella koordinater, i kontinuummekaniken koordinater som tänks fästa i materialet och således medföljer vid deformationen.
 4. La Grande

  La Grande, flod i provinsen Quebec, Canada, ca 860 km lång.
 5. kloroplast

  kloroplast, plastid innehållande klorofyll.
 6. kol

  kol, brännbar, lagrad bergart som huvudsakligen består av mer eller mindre omvandlade växtrester samt en mindre andel oorganiskt material (organogen bergart).
 7. mitokondrie

  mitokondrie, organell (celldel) i alla eukaryota (kärnförsedda) celler som kan andas aerobt (det vill säga med hjälp av syrgas).
 8. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 9. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 10. naturgas

  naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, blandning av huvudsakligen brännbara, icke-vulkaniska gaser, främst kolväten, som förekommer i jordskorpan.