1. lanatosider

  lanatosider, en grupp glykosider (benämnda A–E) som utvinns ur Digitalis lanata, en släkting till fingerborgsblomman ( D. purpurea).
 2. Lana Turner

  Turner, Julia Jean (Lana), 1920–95, amerikansk skådespelerska.

 3. LAN

  LAN, förkortning för länsarbetsnämnd.
 4. laner

  laner, de tandfria delarna mellan fram- och kindtänderna i hästens munhåla.
 5. lans

  lans, inom metallurgin rörformad utrustning som används för att tillföra (injicera) gaser, t.ex. syre eller argon, eller gastransporterat pulver i smält metall (metallbad).
 6. LAN

  LAN, förkortning för engelska local area network, lokalt datornät.
 7. lan

  lan, tunn, platt metalltråd.
 8. lans

  lans, ett stångvapen, en form av stötspjut använt av kavalleriet.
 9. Diane Lane

  Lane, Diane, född 1965, amerikansk skådespelerska.

 10. Håkan Lans

  Lans, Håkan, född 2 november 1947, ingenjör och upphovsman till epokgörande uppfinningar inom bland annat informationsteknik och navigering.