1. lans

  lans, inom metallurgin rörformad utrustning som används för att tillföra (injicera) gaser, t.ex. syre eller argon, eller gastransporterat pulver i smält metall (metallbad).
 2. lans

  lans, ett stångvapen, en form av stötspjut använt av kavalleriet.
 3. Håkan Lans

  Lans, Håkan, född 2 november 1947, ingenjör och upphovsman till epokgörande uppfinningar inom bland annat informationsteknik och navigering.

 4. lansiär

  lansiär, ryttare beväpnad med lans; se lans.
 5. lansett

  lansett, lancett, liten tunnbladig, tvåeggad kniv med skarp spets som används som kirurgiskt instrument.
 6. lansråttor

  lansråttor, Echimyidae, familj marsvinsartade gnagare med ca 65 arter i Central- och Sydamerika.
 7. Lansjärvförkastningen

  Lansjärvförkastningen, förkastning i Norrbotten, ca 15 mil nordväst om Luleå.
 8. Lansen

  Lansen, svenskt tvåsitsigt stridsflygplan med beteckningen Saab 32, som flög första gången 1952.
 9. lansettfiskar

  lansettfiskar, Cephalochordata, understam ryggsträngsdjur med en ordning, Amphioxiformes, omfattande två familjer: lansettfiskar ( Branchiostomatidae, ca 15 arter), som har pariga gonader, och epigonichthyider ( Epigonichthyidae, ca 5 arter), som har en gonad på höger sida.
 10. lansettbåge

  lansettbåge, hög och smal typ av spetsbåge, i vilken en likbent triangel kan inskrivas.