1. Larmor-precession

  Larmor-precession, den vridning som en partikels magnetiska moment utför kring en fältlinje i ett yttre magnetfält.
 2. Larmor-frekvens

  Larmor-frekvens, frekvensen hos Larmor-precessionen.
 3. falskt larm

  falskt larm, brott mot allmän ordning som begås när någon genom att uppsåtligen lämna oriktig uppgift föranleder onödig säkerhetsåtgärd.
 4. mod

  mod, förmåga att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå ett viktigt mål.

 5. terrorattentaten i Norge 2011

  terrorattentaten i Norge 2011, bombattentat 22 juli 2011 i centrala Oslos regeringskvarter följt av massmord på 69 personer på ön Utøya, varav de flesta var ungdomar tillhörande Arbeiderpartiets ungdomsförbund AUF, som vistades på ön för organisationens årliga sommarläger.
 6. Artemis

  Artemis, grekisk natur- och jaktgudinna, av romarna identifierad med Diana.
 7. indikatorart

  indikatorart, art som kan tas som tecken på att vissa omvärldsförhållanden råder, antingen genom att arten specifikt karakteriserar ett visst biologiskt (i allmänhet växt-)samhälle eller genom att den på grund av sin tolerans eller känslighet för någon viss omvärldsfaktor anses påvisa det tillstånd vari denna faktor befinner sig.
 8. brandlarm

  brandlarm, anordning för att upptäcka brand i ett så tidigt skede som är praktiskt möjligt och larma så att lämplig åtgärd vidtas, t.ex. att utrymma en lokal eller byggnad, att larma räddningstjänsten eller att automatiskt utlösa ett släcksystem.
 9. Macchiariniaffären

  Macchiariniaffären, benämning på händelserna under och efter den italienske läkaren Paolo Macchiarinis (född 1958) anställning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 2010–16. 

 10. hjärt–lungräddning

  hjärt–lungräddning, HLR, resuscitering, återupplivning, åtgärder som ska utföras på medvetslös person som saknar blodcirkulation och normal andning.