1. leasing

  leasing, en kreditform som främst används av företag.
 2. Independent Leasing AB

  Independent Leasing AB, finansbolag, se Independent AB.
 3. lega

  lega, legoavtal, juridisk term för avtal om nyttjanderätt till egendom.
 4. Statens järnvägar

  Statens järnvägar, Stockholm, statligt affärsverk (myndighet) under Näringsdepartementet med verksamhet 2001–12.
 5. Swedbank Finans AB

  Swedbank Finans AB, Stockholm, Swedbanks finansbolag, bildat 1998 som FöreningsSparbanken Finans AB och namnändrat 2006.
 6. islamiskt bankväsen

  islamiskt bankväsen, de islamiska banker och finansinstitut som arbetar enligt tolkning av de islamiska finansiella principerna, framför allt dess förbud mot riba.
 7. Independent AB

  Independent AB, Stockholm, finansbolag.
 8. finansbolag

  finansbolag, tidigare benämning på bl.a. kreditmarknadsbolag och finansiella institut.
 9. Gota-koncernen

  Gota-koncernen, finansgrupp 1987–92 med holdingbolaget Gota AB som moderbolag.
 10. finansiering

  finansiering, kapitalanskaffning för företag, stat och kommun samt privata hushåll.