1. legion

  legion, ytterst benämning på det äldsta Roms uppbåd av stamkrigare, senare den högsta administrativa och taktiska enheten i den romerska armén.
 2. legionär

  legionär, soldat i romersk legion.

 3. Legionella

  Legionella, släkte gramnegativa, rörliga, stavformiga bakterier.
 4. legionärssjuka

  legionärssjuka, lunginflammation orsakad av arter i bakteriesläktet Legionella, oftast L. pneumophila.
 5. Légion d’Honneur

  Légion d’Honneur , det franska namnet på Hederslegionen.
 6. Caesar

  Caesar (Gajus Julius Caesar), född 13 juli 100 f.Kr., död 15 mars 44 f.Kr., romersk fältherre och statsman.

 7. American Legion

  American Legion, amerikansk sammanslutning av krigsveteraner.
 8. Norske legion

  Norske legion, egentligen Den norske legion, norskt värvat förband i tysk tjänst, upprättat i juni 1941 för att sättas in på östfronten.
 9. Legion of Merit

  Legion of Merit, förtjänstorden i USA, instiftad 1942.
 10. legionär

  legionär, numera frivillig soldat i truppförband vanligen i annat lands tjänst (legion).