1. lekare

  lekare, lekande , anordning som tillåter två länkar i en kätting, en länk och ett block e.d. eller två delar av en lina att vridas i förhållande till varandra utan att kinkar eller öglor uppstår.
 2. lekare

  lekare, svensk medeltida benämning på kringvandrande gycklare och spelmän, som uppträdde såväl på marknader och gator som i slott och herresäten, ofta med dresserade hundar.
 3. lekande

  lekande, detsamma som lekare (anordning för kätting, lina e.d.).
 4. lek

  lek, verksamhet som sker ”som om”, låtsasverksamhet.
 5. lek

  lek, myntenhet i Albanien; 1 lek = 100 quintar.
 6. Lek

  Lek, flodarm i Nederländerna; 65 km lång.
 7. Leka

  Leka, kommun i Trøndelag fylke, mellersta Norge.

 8. lek

  lek, term inom zoologin med två olika betydelser.
 9. lektid

  lektid, tid då djur leker, se lek.
 10. Arlesey bomb

  Arlesey bomb, sänke som används vid bottenmete.