1. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 2. svalor

  svalor, Hirundinidae, familj tättingar som omfattar ca 80 arter och har närmast världsvid utbredning.
 3. postglacial lera

  postglacial lera, grålera , åkerlera, lera avsatt som omlagringsprodukt av andra finkorniga sediment, ofta bildade i samband med inlandsisens avsmältning.
 4. Västlänken

  Västlänken, järnvägstunnel under centrala Göteborg som möjliggör genomgående pendel- och regiontågstrafik, del av Västsvenska paketet. 

 5. ler

  ler, kornfraktion som enligt Atterbergs kornstorleksskala består av jordartspartiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 6. hussvala

  hussvala, Delichon urbica, art i fågelfamiljen svalor.
 7. Kreta

  Kreta, nygrekiska Kriti, ö i östra Medelhavet, Grekland; 8 261 km 2, 603 500 invånare (2010).
 8. åkerjord

  åkerjord, mark avsedd för odling av främst jordbruksgrödor, även om trädgårdsgrödor och grödor för energiändamål numera i betydande utsträckning förläggs till åkrar.
 9. blyerts

  blyerts består av mycket finmald grafit med tillsats av bindemedel (lera) och används som skrivstift.
 10. jordartsmetall

  jordartsmetall, historiskt betingad benämning på vissa metaller.