1. liaison

  liaison, förhållandet (särskilt i franskan) att annars stumma slutkonsonanter uttalas i anslutning till följande ord som börjar på vokal, t.ex. les arbres ’träden’.
 2. brevroman

  brevroman, roman som helt eller till övervägande delen består av fiktiva brev, ibland även med inslag av dagboksanteckningar.
 3. Pierre Choderlos de Laclos

  Laclos, Pierre Choderlos de, 1741–1803, fransk militär och författare.
 4. Chas Laborde

  Chas Laborde, Charles Laborde, 1886–1941, fransk målare, grafiker, bok- och tidningstecknare.
 5. Koji Wakamatsu

  Wakamatsu, Koji, 1936–2012, japansk filmregissör och producent.
 6. filmskola

  filmskola, institution för praktisk och teoretisk utbildning inom filmens olika yrkesområden.
 7. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 8. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.