1. lian

  lian, klätterväxt med förvedad, mångårig stam.
 2. porslinsblommor

  porslinsblommor, Hoya, släkte oleanderväxter med cirka 50 arter ständigt gröna buskar eller lianer från södra Asien och Australien.
 3. curare

  curare, kurare, urari, sydamerikanska pilgifter.
 4. ärtväxter

  ärtväxter, baljväxter, Fabaceae (tidigare Leguminosae), familj växter med cirka 20 000 arter örter, buskar och träd med mycket växlande växtförhållanden, alltifrån vatten till torr miljö; många arter klättrar genom att slingra eller med klängen, vissa är lianer.
 5. Dalbergia

  Dalbergia, det vetenskapliga namnet på ett släkte ärtväxter med ca 100 arter träd, buskar och lianer i tropiska trakter över hela jorden.
 6. kaprifolväxter

  kaprifolväxter, Caprifoliaceae, familj växter med 53 släkten och cirka 850 arter mestadels små träd och buskar; många är lianer eller örter.
 7. klätterväxter

  klätterväxter, växter med långa, ofta veka skott, vilka med hjälp av klätterorgan tar sig upp i ljuset.
 8. kiwi

  kiwi, kinesiskt krusbär, Actinidia deliciosa, art i familjen aktinidiaväxter.
 9. bokharabinda

  bokharabinda, Fallopia baldschuanica, art i familjen slideväxter.
 10. sumaker

  sumaker, Rhus, släkte sumakväxter med ca 200 arter lövfällande och rotskottsbildande träd och buskar samt lianer i varmtempererade områden, några arter i kallare trakter.