1. likare

  likare, äldre benämning på normal (för måttenhet).
 2. likalönsfrågan

  likalönsfrågan avser löneförhållanden mellan män och kvinnor.
 3. Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

  Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, se RFSL.
 4. lik

  lik, tågvirke, i regel tross av hampa eller nylon, insytt som förstärkning i ett segels kanter.
 5. lik

  lik, typografisk term: sättnings- eller korrekturfel som består i att ett eller flera ord har utelämnats i en satt text.
 6. skyddande likhet

  skyddande likhet, hos djur, se kamouflage och mimikry.
 7. insulin-like growth factor

  insulin-like growth factor, IGF , grupp tillväxtfaktorer, se somatomediner.
 8. påfågelöga

  påfågelöga, Inachis io, art i familjen praktfjärilar.
 9. kvadrat

  kvadrat, i geometrin fyrhörning med räta vinklar och alla sidor lika långa.
 10. vinbärsfuks

  vinbärsfuks, Polygonia c-album, art i familjen praktfjärilar.