1. familjemedicin

    familjemedicin, primärvård som bygger på att varje medborgare kan välja en viss läkare och registrera sig hos denne (listning).
  2. primärvård

    primärvård, den del av hälso- och sjukvården som svarar för insatser som inte kräver sjukhusens kompetens och resurser eller annan särskild kompetens.