1. liten huvudförhandling

  liten huvudförhandling, vardaglig benämning på sådan huvudförhandling i tvistemål som hålls senast 15 dagar efter förberedelsen i målet.
 2. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 3. Lit

  Lit, tätort i Östersunds kommun, Jämtland (Jämtlands län), 20 km nordöst om Östersund; 1 117 invånare (2016).

 4. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 5. liten münsterländer

  liten münsterländer, äldre namn på hundrasen kleiner münsterländer.
 6. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 7. liten pudel

  liten pudel, äldre benämning på mellanpudel, den näst största av de fyra storleksvarianter som utgör hundrasen pudel.
 8. liten sandlilja

  liten sandlilja, Anthericum ramosum, art i familjen sparrisväxter.
 9. liten ekoxe

  liten ekoxe, Dorcus parallelopipedus, art i skalbaggsfamiljen ekoxbaggar.
 10. liten frossört

  liten frossört, småfrossört, Scutellaria minor, art i familjen kransblommiga växter.