1. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 2. Lit

  Lit, tätort i Östersunds kommun, Jämtland (Jämtlands län), 20 km nordöst om Östersund; 1 117 invånare (2016).

 3. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 4. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 5. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 6. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 7. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.

 8. minoritetsregering

  minoritetsregering, regering som i ett parlamentariskt system saknar egen parlamentsmajoritet och måste lita till stöd från andra partier.
 9. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 10. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.