1. log

  log, matematisk beteckning för operationen ”ta logaritmen av”, se logaritm.
 2. Compensated Density Log

  Compensated Density Log, CDL , en metod för bestämning av bergarters densitet med borrhålsloggning.
 3. Continuous Velocity Log

  Continuous Velocity Log, CVL , geofysisk metod för seismisk hastighetsbestämning över korta sträckor i ett borrhål.
 4. Compensated Neutron Log

  Compensated Neutron Log , CNL, en metod som används vid borrhålsloggning för bestämning av porositeten hos bergarterna i ett hål som borrats för olja.
 5. loge

  loge, sädeslada med utrymme för tröskning eller (vanligen) själva tröskutrymmet, trösklogen.
 6. loge

  loge, vanlig term för föreningsenhet inom ordenssällskap av olika slag, i Sverige mest använd som benämning på lokalavdelningar inom nykterhetsrörelsen, av vilka en stor del före 1970 hade formen av ordenssällskap.

 7. logaritm

  logaritm, den exponent till vilken ett positivt tal a måste upphöjas för att ett givet tal x skall erhållas.
 8. loglogpapper

  loglogpapper , typ av logaritmpapper.
 9. logfas

  logfas , den andra av de faser som mikroorganismers tillväxt genomgår (lag-, log- respektive stationärfas).
 10. logg

  logg, i datorsammanhang ett rutinmässigt uppsamlande av data över viktiga händelser.