1. Hans von Luck

  Luck, Hans von, egentligen Hans-Ulrich von Luck und Witten, 1911–97, tysk militär (överste).
 2. Paul Lücke

  Lücke, Paul, 1914–76, tysk politiker (kristdemokrat), bostadsminister 1957–65 och inrikesminister 1965–68.
 3. diskontinuitet

  diskontinuitet, brist på sammanhang (kontinuitet), avbrott, lucka; inom geologin lucka i en geologisk lagerföljd, orsakad av avbrott i sedimentationen.
 4. bindväv

  bindväv, vävnad som håller samman celler, organ och andra vävnadsstrukturer.
 5. kapp

  kapp, överbyggnad över lucka eller trappnedgång på fartygsdäck.
 6. mista

  mista, såmista, lucka i grödor, vanligen beroende på bristande noggrannhet vid sådd, sättning eller plantering.
 7. lakun

  lakun, minneslucka.
 8. diskontinuitet

  diskontinuitet, brist på sammanhang (kontinuitet), avbrott, lucka; inom biogeografin detsamma som disjunktion.
 9. David Strathairn

  Strathairn, David, född 1949, amerikansk skådespelare.

 10. lakun

  lakun, textkritisk term för en lucka i en text, uppkommen genom mekanisk skada på en handskrift eller genom att ord överhoppats vid avskrivning.