1. Lur

  Lur, församling i Göteborgs stift, Tanums kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 850 invånare (2016).

 2. färg

  färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning.
 3. lur

  lur, vallur, näverlur, trälur, skandinaviskt folkligt trumpetinstrument, tillverkat av spiralvriden björknäver, en ihålig trädstam eller två urholkade trärännor som passats ihop till ett långsträckt (0,5–2 m), delvis koniskt, delvis cylindriskt rör, bandat med vidjor eller helt omvirat med näver.
 4. lur

  lur, i jazzjargong, liksom horn benämning på trumpet, kornett, flygelhorn, trombon eller saxofon, ibland till och med klarinett.
 5. viking

  viking, nordisk sjökrigare eller sjörövare under vikingatiden.
 6. sköldpaddor

  sköldpaddor, Chelonia, syn. Testudines, ordning kräldjur med ca 260 nutida arter fördelade på de två underordningarna vändhalssköldpaddor och gömhalssköldpaddor.
 7. René Descartes

  Descartes, René, latiniserat Renatus Cartesius, född 31 mars 1596, död 11 februari 1650, fransk filosof och matematiker.
 8. telefon

  telefon, telefonapparat, abonnentutrustning för telefoni.
 9. exponentiell tillväxt

  exponentiell tillväxt, tillväxt när mängden individer, celler, kapital etc. oavbrutet ökar med en konstant faktor, F, under en bestämd tidsperiod, t.
 10. färgseende

  färgseende, förmågan att uppfatta och skilja färger från varandra (jämför färgperception).