1. luta

  luta, knäppinstrument med kort eller lång hals, med eller utan fastknutna, tvärgående greppband och med en oval eller päronformad korpus av sköldpaddsskal (antiken) eller hopsatt av basade träspånor.
 2. lut

  lut, benämning på lösningar, vanligen av alkaliska ämnen såsom kalium- och natriumhydroxid, soda och såpa, men även på lösningar som används i massaindustrin.
 3. luta

  luta, lutinstrument, stränginstrument, med hals och ljudlådans (korpus) lock i linje och strängen/strängarna löpande parallellt över dessa.
 4. svensk luta

  svensk luta, luta med flat eller välvd botten med sju strängpar över greppbrädan och åtta enkla bassträngar utanför greppbrädan.
 5. lutande plan

  lutande plan, en av de s.k. enkla maskinerna.
 6. lutande tornet i Pisa

  lutande tornet i Pisa, på italienska Torre pendente di Pisa, en ca 55 m hög romansk kampanil vid katedralområdet Campo dei Miracoli (även kallat Piazza del Duomo) i Pisa, Italien.
 7. Dasht-e Lut

  Dasht-e Lut, Lutöknen, öken i mellersta Iran; för belägenhet se landskarta Iran.
 8. enkla maskiner

  enkla maskiner, sedan antiken inom mekaniken benämning på anordningar för besparing av kraft vid arbete.

 9. X 2000

  X 2000, under perioden 1990–2011 varumärke för svenskt snabbtåg som kördes av SJ.

 10. hoverboard

  hoverboard, airboard, eldriven balansbräda, självbalanserande plattform på två hjul försedd med elmotor.