1. lyte och men

  lyte och men, skadeståndsrättslig term för vissa varaktiga följder av personskada som inte går att ekonomiskt uppskatta till bestämt belopp: smärta, inskränkning i rörelseförmågan och i möjligheten till fritidssysselsättningar, vanställt utseende etc.
 2. lyte

  lyte, i äldre språkbruk framför allt sådana medfödda missbildningar som enligt folkliga föreställningar berodde på att modern ”försett sig” under havandeskapet.
 3. Lüda

  Lüda , äldre namn på staden Dalian i Kina.
 4. Branislav Nušić

  Nušić, Branislav, 1864–1938, serbisk författare.
 5. matleda

  matleda, en i folkmedicin och läkeböcker (från 1400-talet) gängse term för aptitlöshet, särskilt hos barn.
 6. olägenhet

  olägenhet, inom skadeståndsrätten en benämning på en speciell typ av ideell skada med ekonomiska inslag.
 7. synsk

  synsk har den sagts vara som kunnat ”se i syne”, dvs. kunnat se övernaturliga väsen som för andra är osynliga.
 8. Marcel Gotlib

  Gotlib (egentligen Gottlieb), Marcel, född 1934, fransk skämtserietecknare och författare.
 9. husförhörslängd

  husförhörslängd, en enligt 1686 års kyrkolag av prästen upprättad förteckning för kontroll av församlingsbornas läsfärdighet och katekeskunskaper.
 10. personskada

  personskada, inom skadeståndsrätten benämning på kroppsliga eller psykiska sjukdomstillstånd, vare sig de har fysiska orsaker eller vållats på annat sätt, t.ex. genom psykisk chock.