1. Macer

  Macer (Gajus Licinius Macer), romersk statsman och författare, se Licinius.

 2. Macas

  Macas, stad i mellersta Ecuador; för belägenhet se landskarta Ecuador.
 3. mac

  mac, mc, m’, gaeliskt ord (’son’) som ofta förekommer som förled i skotska och irländska efternamn, t.ex. MacArthur, McAdam, M’Clure.
 4. MAC

  MAC, engelska multiplexed analogue components, ett modulationssätt för televisionssignaler, som innebär att ljud-, färg- och luminanssignalerna sänds i tidsföljd på samma bärvåg i stället för med olika bärvågsfrekvenser.
 5. Fleetwood Mac

  Fleetwood Mac, brittisk-amerikansk rockgrupp, bildad 1967 av Peter Green (född 1946), Jeremy Spencer (född 1948), John McVie (född 1945) och Mick Fleetwood (född 1947).

 6. Cormac Mac Airt

  Cormac Mac Airt, legendomspunnen irisk kung på 200-talet e.Kr.
 7. Patrice Mac-Mahon

  Mac-Mahon, Marie Edme Patrice Maurice, 1808–93, fransk militär, marskalk 1859 och hertig av Magenta samma år, president 1873–79.
 8. James Mac Key

  Mac Key, James, 1919–2016, växtgenetiker, professor i växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, 1962–84.

 9. Pierre Mac Orlan

  Mac Orlan, Pierre, pseudonym för Pierre Dumarchey, 1882–1970, fransk författare.
 10. Bernard Mac Laverty

  Mac Laverty, Bernard, född 1945, nordirländsk författare, uppvuxen i Belfast, bosatt i Skottland.