1. mat

  mat, föda för människor och vissa andra högre djur.
 2. spansk mat

  spansk mat, mat lagad i enlighet med spansk tradition.
 3. italiensk mat

  italiensk mat. Den italienska gastronomin har ett gott rykte som vilar tryggt på utsökta råvaror och utstuderad enkelhet.

 4. matspjälkning

  matspjälkning, matsmältning , digestion, sönderdelning av näring till beståndsdelar som tas upp av organismen för att utnyttjas i ämnesomsättningen.
 5. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 6. indisk mat

  indisk mat. Med de stora skillnader som föreligger i såväl religiösa som klimat- och odlingsmässiga förhållanden är det en grov förenkling att tala om ett indiskt kök som en enhet.

 7. materia

  materia, beståndsdel i alla reella föremål och filosofiskt ett begrepp som under tidernas lopp har använts i många olika betydelser.

 8. grekisk mat

  grekisk mat. Det grekiska kökets rötter i antiken är lika härdiga som olivträdets; att äta med måtta av vad jorden ger, att njuta vinet och vännernas sällskap är det som formade och än i dag formar en måltid.

 9. materialism

  materialism, filosofisk åskådning enligt vilken materien är det enda verkliga.
 10. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.