1. medfödda idéer

  medfödda idéer, begrepp eller föreställningar som är medfödda (inbyggda i det mänskliga medvetandet) och därför oberoende av erfarenhet och inlärning.
 2. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 3. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 4. rationalism

  rationalism, filosofisk riktning som i motsats till empirism hävdar att det är möjligt att uppnå kunskap om verkligheten endast genom att använda förnuftet.
 5. lysosomer

  lysosomer, organeller i kärnförsedda (eukaryota) celler som innehåller enzymer med förmåga att bryta ned organiska ämnen.
 6. arvsynd

  arvsynd, människans medfödda benägenhet för synd och oförmåga till det goda.
 7. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 8. genterapi

  genterapi, genkirurgi, ingrepp i arvsmassan i syfte att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.
 9. psykologiska perspektiv

  psykologiska perspektiv, olika utgångspunkter från vilka människan kan betraktas, eftersom hon är en produkt av såväl biologiska som samhälleliga förutsättningar samtidigt som hon i viss mån står fri från dessa genom sin förmåga att förstå och reflektera över sin natur och sin belägenhet.
 10. Émile Durkheim

  Durkheim, Émile, född 15 april 1858, död 15 november 1917, fransk samhällsvetare, professor i pedagogik och sociologi vid bl.a. Sorbonne.