1. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 2. mellanstatlig

  mellanstatlig, som berör flera länder.

 3. Mellanöstern

  Mellanöstern, region i sydvästra Asien, ibland innefattas även delar av Nordafrika.

 4. mellanhjärna

  mellanhjärna, diencefalon , översta delen av hjärnstammen som till största delen omsluts av de båda storhjärnshalvorna.
 5. mellanartskonkurrens

  mellanartskonkurrens, term i ekologin, se konkurrens.
 6. mellangärde

  mellangärde, diafragma , en uppåtvälvd muskel–senplatta som bildar skiljevägg mellan bröst- och bukhåla.
 7. mellanbranschhandel

  mellanbranschhandel, internationellt handelsutbyte av varor från olika industrier, t.ex. export av verkstadsprodukter och import av tropiska frukter.
 8. mellanskikt

  mellanskikt, inom samhällsvetenskapen modern benämning på de snabbt växande grupper av akademiker och andra med längre utbildning som arbetar i statlig eller kommunal tjänst.
 9. mellanistid

  mellanistid, interglacial, interglacialtid, längre tidsavsnitt, ofta ca 10 000 år eller mer, med varmare klimat mellan två istider.
 10. mellanrikslagar

  mellanrikslagar, lagar om tullättnader i handeln mellan Sverige och Norge under unionstiden.