1. mesar

  mesar, Paridae, familj tättingar med ca 50 arter i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika.
 2. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 3. talgoxe

  talgoxe, Parus major, art i fågelfamiljen mesar.
 4. Émile Zola

  Zola, Émile, född 2 april 1840, död 28 september 1902, fransk författare.

 5. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 6. blåmes

  blåmes, Parus caeruleus, art i fågelfamiljen mesar.

 7. Mexico City

  Mexico City Ciudad de México, México D.F., huvudstad i Mexico.

 8. Moses

  Moses, mansnamn, av hebreiska Mōsje, troligen ursprungligen från egyptiska mes ’son’, i hebreiska omtolkat till ett ord med betydelsen ’rädda’.
 9. René Magritte

  Magritte, René, född 21 november 1898, död 15 augusti 1967, belgisk målare och skulptör.
 10. Mesa Verde

  Mesa Verde, arkeologiskt fyndområde i sydvästra Colorado, USA, inkluderande bl.a. lämningar av grophus, öppna byar (pueblos) och klippbyar tillhörande anasazikulturen från ca 1000 e.Kr.