1. missed abortion

  missed abortion, abortus inhibitus, innebär att ett foster dör i livmodern, vanligen under de första 2–4 graviditetsmånaderna, men inte – som vid normalt missfall – stöts ut ur den.
 2. Miss Li

  Miss Li, egentligen Linda Carlsson, född 1982, sångerska, låtskrivare och pianist.
 3. dys-

  dys-, förled: fel-, illa-, miss-.
 4. Giovanni Pierluigi da Palestrina

  Palestrina, Giovanni Pierluigi da, född ca 1525, död 2 februari 1594, italiensk tonsättare.
 5. ADHD

  ADHD, AD/HD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med dominerande symtom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist.

 6. miss

  miss (engelska, förkortning av mistress), fröken, används i engelskan tillsammans med namnet om och till ogifta kvinnor.
 7. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 8. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 9. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 10. Florence Nightingale

  Nightingale, Florence, född 12 maj 1820, död 13 augusti 1910, brittisk hälso- och sjukvårdsreformator, samhällsforskare, sjuksköterska.