1. misstroendeförklaring

  misstroendeförklaring, författningsinstitut som sedan 1969 i den svenska regeringsformen markerar parlamentarismens princip, mer än femtio år efter dess politiska genombrott.
 2. misstroendevotum

  misstroendevotum, parlamentarisk omröstning som visar att regeringen saknar parlamentets förtroende (jämför misstroendeförklaring).
 3. Erik H. Erikson

  Erikson, Erik Homburger, född 15 juni 1902, död 12 maj 1994, tysk-amerikansk psykoanalytiker, ett av de ledande namnen inom psykoanalytiskt orienterad utvecklingspsykologi.
 4. osthyvel

  osthyvel, hushållsredskap som används för att skära ost i tunna skivor.
 5. fejkade nyheter

  fejkade nyheter, fejknyheter, falska nyheter, engelska fake news, fabricerad information som liknar vanliga nyheter till innehåll och form men som skapats i vilseledande syfte. 

 6. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 7. Winston Churchill

  Churchill, Sir Winston Spencer, född 30 november 1874, död 24 januari 1965, brittisk politiker och författare; jämför släktartikel Churchill.

 8. Marie-Antoinette

  Marie-Antoinette, 1755–93, fransk drottning, 1770 gift med sedermera Ludvig XVI, dotter till det tysk-romerska kejsarparet Frans I och Maria Teresia.

 9. Otto von Bismarck

  Bismarck, Otto von, född 1 april 1815, död 30 juli 1898, preussisk och tysk statsman, grundare av Tyska riket 1871.
 10. patos

  patos, lidelse, högstämda känslor, som en skådespelare, talare eller diktare uttrycker och söker väcka hos publiken med röst och åtbörder respektive med ordval och andra stilmedel.